English (United Kingdom)

Nowości

W dniach 19-20 stycznia 2017 r. w Dworze w Tomaszowicach pod Krakowem odbyło się XX seminarium szkoleniowe dla wykonawców oraz projektantów w branży HDD, organizowane co roku przez firmę HEADS sp. z o.o.
W dwudniowym spotkaniu wzięło udział 120 gości, którzy pierwszego dnia szkolenia mieli okazję wysłuchać wykładów na temat: systemów płuczkowych w technologii bezwykopowej, interesujących realizacji projektów HDD w ostatnich latach. Popołudniowa sesja obejmowała takie zagadnienia jak: kraking hydrostatyczny w kontekście studium przypadku, przewód wiertniczy dla technologii HDD, a także wiertnice horyzontalne TORO DD2024 i DD4045.
W trakcie drugiego dnia zostały szczegółowo omówione zagadnienia dotyczące trajektorii otworu wiertniczego, osprzętu wiertniczego dla HDD, doboru i dawkowania materiałów płuczkowych w zależności od przewiercanych formacji geologicznych oraz zaprezentowano nowe systemy lokalizacji DCI Falcon F5 i Falcon F2.

  IMG 4922

Artykuły

pdf-icon

Interkonektor Bułgaria–Rumunia

   

pdf-icon

Rozwój technologii instalacji rur w przewiertach horyzontalnych

   

pdf-icon

Ewolucja zaawansowanych płynów wiertniczych w technologii HDD

pdf-icon

Systemy oczyszczania płynów wiertniczych dla technologii HDD

pdf-icon

Zielone przewierty HDD

pdf-icon

Zabiegi cementowania w otworach HDD

pdf-icon

Bentonit jako podstawy materiał strukturotwórczy płuczek wiertniczych w technologii HDD

pdf-icon

Nowe standardy w technologii płynów wiertniczych


pdf-icon

Inhibitowane płuczki wiertnicze w technologii HDD

pdf-icon

Ograniczenie ryzyka utraty cyrkulacji

pdf-icon

Wywiad z mgr. inz. Krzysztofem Czudec

pdf-icon

Wstęp do analizy ciśnień wgłębnych

pdf-icon

Przekroczenie kanału Wierzchno k. Barlinka

pdf-icon

Przewierty horyzontalne w Szczecinie

pdf-icon

Ticino river crossing - a borderline HDD

pdf-icon

HDD Bohrung von 1645 m Länge für eine Wasserleitung

pdf-icon

Projekt Setubal

pdf-icon

Attraversamento del bacino di evoluzione 3 a Marghera con T.O.C.

pdf-icon

2 x 1000m w Holandii [de]

pdf-icon

Gazociąz w Portugalii [zh-cn]

pdf-icon

HDD-Bohrungen 1830 m Barreiro Portugal